Poprirea creanţelor născute din raporturi care nu sunt reglementate de dispoziţiile Codului fiscal

Poprirea este o modalitate prin care putem fi executați silit.

Codul de procedură civilă reglementeaza la art.780 ce categorii de venituri sunt supuse urmăririi silite prin poprire precum si cf. art. 732 alin. (1) bunurile mobile corporale ale debitorului detinute de un tert in numele sau.

Sumele de bani din conturile bancare, pot face obiectul urmaririi silite prin poprire atat soldul creditor al acestor conturi, cat si incasarile viitoare, cu respectarea limitelor legale.

Poprirea se poate infiinta si asupra sumelor sau bunurilor mobile incorporale pe care creditorul le datoreaza debitorului, daca ambele creante sunt certe si lichide.

Se pot popri si creantele cu termen ori sub conditie, adica poprirea nu va putea fi executata decat dupa ajungerea la termen ori de la data indeplinirii conditiei.

ATENTIE!!!

Poprirea se înființează fără somație, în baza încheierii de încuviințare a executării, prin adresă în care se va preciza titlul executoriu în temeiul căruia s-a înființat poprirea.

Debitorului i se va comunica adresa de infiintare a popririi precum si copii de pe incheierea de incuviintare a executarii precum si titlul executoriu.Actele de executare silită nu pot fi efectuate decât după expirarea termenului prevăzut în încheierea prin care s-a încuviințat executarea.

Poprirea se înființează la cererea creditorului de către un executor judecătoresc al cărui birou se află în circumscripția Curtii de apel unde isi are domiciliul sau sediul debitorul. Dacă debitorul are mai multe conturi deschise, competenţa pentru înfiinţarea popririi asupra tuturor conturilor aparţine executorului judecătoresc de la oricare dintre locurile unde acestea au fost deschise.

Pot fi poprite veniturile din salarii, pensii, ajutoare bănesti sau alte indemnizații speciale care pot fi urmărite în condițiile legii.

Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiași sume, urmărirea nu poate depăși jumătate din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creanțelor, în afară de cazul în care legea prevede altfel.

Exista si venituri ce nu pot fi poprite, pentru niciun fel de datorii, si anume: alocatiile de stat si indemnizatiile pentru copii, ajutoarele pentru ingrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate in caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum si orice alte asemenea indemnizatii cu destinatie speciala, stabilite potrivit legii.

 Termenul general de prescripţie al datoriilor nefiscale este de trei ani, însă există situaţii în care acesta poate fi ori mai mic, ori mai mare. Termenul de prescripţie curge de la data nasterii creantei la care debitorul este obligat să execute o anumita prestatie, sa dea sau să facă un lucru anume.

Prescriptia poate produce efecte doar atunci când este invocată în instanţă